Historie PDF Tisk

KRONIKA  TJ Sokol POPŮVKY  -  oddíl stolního tenisu

Pozn. : údaje za období 1952 - 1965 čerpají z kroniky Sokola Popůvky, kterou vedl pan Vlastimil Sládek.

Počátky oddílu stolního tenisu v Popůvkách

Oddíl stolního tenisu v Popůvkách byl založen v r.1952.  Soutěžních utkání se náš oddíl neúčastnil, hrál pouze neorganizovaně v klubovně (kabině) na fotbalovém hřišti, kde bylo možné postavit jeden stůl.

Přesto oddíl uskutečnil ve spolupráci s TJ Sokol  celookresní turnaj,  který se hrál na Veselce, v prostorách pohostinství „U Svobodů“.  Účast na tehdejší dobu byla obrovská, turnaje se zúčastnilo 96 hráčů ze všech Tělovýchovných jednot okresu Brno - venkov !!! Absolutním vítězem se stal  br. Bořil ze Sokola Ořechov. Soutěž žen vyhrála sestra Zedníčková ze Sokola Troubsko.

Současně s tímto turnajem proběhl turnaj naší Tělovýchovné jednoty, který vyhrál br.Carda Josef ml. Ve starším dorostu zvítězil Tomáš Florián a v ml.dorostu Zdeněk Florián.

V dalším období oddíl vyvíjel minimální činnost nebo vůbec žádnou a nezúročil tak význam a jistě skvělou atmosféru turnaje, pořádaného v r.1952.  Situaci v oddíle dokumentuje další záznam v kronice p.Vlastimila Sládka ze dne 19.2.1956. Doslovně cituji ze zápisu o činnosti oddílu v uplynulém roce 1955.

„Okresní soutěže se oddíl neúčastnil přesto, že byl do soutěže řádně přihlášen“. Funkci předsedy oddílu vykonávali v padesátých létech střídavě Zdeněk Florián a Josef Dolíhal ml.

Další záznam z uvedené kroniky je zpráva z výroční schůze TJ Sokol ze dne 18.1.1959. Na této schůzi bylo rozhodnuto o ukončení činnosti oddílu stolního tenisu, který zanikl nezájmem členů.

*****************************************************************************

Vznik nového oddílu stolního tenisu a zahájení účinkování v soutěžích

Stolní tenis se poté hrával v Popůvkách příležitostně stále v kabině na fotbalovém hřišti, občas v prostorách místního JZD. Mezi top - hráče té doby patřili Pavel Holomek, Laďa Drahorád, Josef Dolíhal, Mirek Soukup, Petr Dolíhal a další.

Kolem r.1964 mezi výše uvedenou elitu pronikl také Jaroslav Popelka, který se stolní tenis „učil“ jako samouk v ZDŠ ve Střelicích. V té době mu místo pálky posloužil sešit z matematiky a jako ping-pongový stůl sloužila školní lavice. Později vyzkoušel stolní tenis na skutečném ping-pongovém stolu, který byl postaven na chodbě ZDŠ. Zde Popelka zjistil, že bez treninku a s opravdovou raketou byl rovnocenným soupeřem o 3 roky staršímu, nejlepšímu hráči Střelic - Olinovi Sojkovi.

Oddíl stolního tenisu byl opět založen v  r.1965. Do funkce předsedy oddílu byl zvolen p.Přivřel Jan st. Do soutěží nebyl oddíl prozatím přihlášen. Ke vzniku a opětnému fungování oddílu napomohla skutečnost, že v průběhu r.1965 byla v místní ZŠ v Popůvkách vybudovaná tělocvična, která byla k dispozici taktéž naší TJ Sokol.  Probíhala zde cvičení a přípravy jednotlivých oddílů a zde se začal hrávat opět stolní tenis.

Ředitelem ZŠ byl v té době pan Přivřel Jan st.  Kromě výuky žáků, seznamoval ve svém osobním volnu žáčky z Popůvek s  prvními stolně-tenisovými údery v místní tělocvičně. Samozřejmě, že zde hrával také se svým synem Janem Přivřelem ml.

K dalšímu vývoji směrem k přihlášení oddílu do mistrovských soutěží napomohla také skutečnost, že počátkem r.1966 pan Pelánek st. koupil zánovní ping-pongový stůl a postavil ho v průjezdu rodinného domu. Zde se odehrávaly tuhé stolně-tenisové boje, kterých se kromě pana Pelánka účastnil zejména jeho syn Jaroslav a již zmíněný Popelka, který hrával stolní tenis ještě na brněnském učilišti spojů. Zde mu jeho výkony umožnily proniknout do výběru učiliště, kde se díky soubojům s kvalitními hráči spojového učiliště jeho úroveň dále zlepšovala.

A jelikož Popelka, Přivřel ml. i Pelánek byli kamarádi, schází se od r.1966 k hraní a trénování v místní tělocvičně ZŠ společně. Zde s nimi hrával samozřejmě občas i pan Jan Přivřel st.  Tato jména byla základem a zárukou pro možné pravidelné hraní mistrovských zápasů.

V letních měsících roku 1967 se schází Přivřel Jan st. a  Popelka Jaroslav ke krátké poradě. Na ní je dohodnuto přihlášení oddílu TJ Sokola Popůvky - oddílu stolního tenisu do okresních soutěží Brno-venkov.

Výbor TJ souhlasí a oddíl je poté přihlášen pro sezonu 1967 - 68 do základní soutěže okresu Brno-venkov. Hráči trénují 2x týdně. Tréninky i soutěžní utkání se odehrávají v tělocvičně Základní školy, kde na prostoru  10 x 6 metrů jsou postaveny dva  stoly.


Zapsal  :  Popelka Jaroslav