Historie PDF Tisk

TJ Sokol  Popůvky


Úvod

         Za možnost čerpat informace o počátcích vzniku Sokola Popůvky a za možnost přenesení části těchto informací na Internetové stránky, lze jednoznačně poděkovat panu Vlastimilu Sládkovi. Pan Sládek velice podrobně a pečlivě vedl kroniku od prvního zápisu ze dne 10.listopadu 1953 až do konce r.1967. Navíc plnil roli nejen výborného kronikáře, ale také úspěšného, aktivního sportovce a taktéž roli funkcionáře jak v naší TJ Sokol, tak i v rámci Jm kraje. Po tomto období byla kronika vedena nepravidelně a záznamy končí v r.1970.

O nápravu se pokusil o  30  let později pan Mgr.Josef Střecha,  který ve stručnosti zaznamenal období 1971 – 2000.  Bohužel, vzhledem k stručným podkladům a zejména k časovému rozsahu zpracovávaného období, nemohl již zaznamenat vše, nemluvě o záznamu podrobností a různých pikantností z historie Sokola.

Hlavním zdrojem informací mu byla samozřejmě kronika pana Sládka a dále vzpomínky a zápisy z výborových schůzí Sokola, které panu Střechovi poskytl předseda TJ Josef Dolíhal, pokladník a hospodář TJ pan Milan Plaisner a předseda tenisového oddílu a člen výboru TJ Karel Zadák st.

*******************************************************************************

      Z výše uvedených informačních pramenů a zejména z  kroniky pana Sládka jsem čerpal pro podklady nových webových stránek také já. Historii Sokola jsem zapsal opravdu ve stručnosti a pouze do 70.let minulého století.

V případě kroniky stolního tenisu jsem díky starým, zachovalým zápisům zaznamenal historii naopak velice podrobnou. Jako pamětník a stále aktivní hráč jsem k tomu měl (i díky výše uvedeným zdrojům)  předpoklady.

Rád uvítám případné vzpomínky pamětníků, kteří by následující řádky a jakékoliv informace na těchto internetových web-stránkách dodatečně upřesnili, popř. doplnili. To se týká informací o všech sportovních oddílech a  informací  o veškeré činnosti TJ Sokol Popůvky.


V informacích o podrobné historii Sokola Popůvky pokračujte prosím   kliknutím zde


Jaroslav Popelka, srpen 2011